Aktuelle kurser i mindfulness, psykologi og kommunikation

 

Aktuelle kurser i mindfulness, psykologi og kommunikation

MINDconsult tilbyder virksomheder standardiserede, såvel som skræddersyede, kurser i mindfulness, psykologi og kommunikation. Afhængigt af jeres behov kan et kursus gennem MINDconsult bidrage til at optimere og løse konkrete udfordringer samt styrke samarbejde og arbejdsmiljø.

Nedenfor findes et udvalg af aktuelle kurser hos MINDconsult.


 • Individuelt forløb i erhvervsrettet mindfulness
  - et 8-ugers forløb

  MINDconsult tilbyder et intensivt 8-ugers forløb i erhvervsrettet mindfulness for dig, der ønsker et personligt rum og sparring. Forløbet er på én gang en knivskarp og konkret mentaltræningsmetode samt en personlig udviklingsrejse.
   
  Individuelt forløb
  MINDconsults 8-ugers forløb i erhvervsrettet mindfulness giver dig mulighed for at gennemgå en signifikant udvikling i din virksomheds lokaler og på tidspunkter, der passer dig.
   
  Dit udbytte
  På dette kursus vil du træne utilsløret overblik, krystalklart fokus og stærkt nærvær. Og du vil træne balance i krop og sind samt forankret autenticitet.
   
  Du kan forvente at tilegne dig:

  • Styrket mental kapacitet
  • Styrket mental disciplin, præcision og spændstighed
  • Øget effektivitet og præstationsevne
  • Mindsket (risiko for) stress
  • Øget selvindsigt samt følelsesmæssig robusthed
  • Styrkede kommunikations- og samarbejdsevner
  • Forbedret ledelse og selvledelse

  Derudover peger forskning på, at mindfulness bringer balance til dit nervesystem, styrker dit immunforsvar og giver dig en oplevelse af forbedret livskvalitet.
   
  Det er væsentligt at understrege, at du vil få udbytte i det omfang, du praktiserer som foreskrevet på kurset.
   
  Kursets indhold
  Kursets indhold bygger på en veldokumenteret træningsform, der via teoretisk indsigt, meditationer samt refleksions- og dialogbaserede øvelser vil styrke dig markant, såvel privat som professionelt.
   
  Indholdet er baseret mindfulness som filosofi og praksis.
   
  Kursets form
  Kurset er intensivt og løber over 8 uger med seks mødegange af halvanden time, som planlægges, så det passer ind i din tidsplan, og som foregår i lokaler i din virksomhed i Københavnsområdet.
   
  Imellem mødegangene vil du kunne kontakte din instruktør og søge råd og vejledning ift. eventuelle problematikker og spørgsmål, der måtte opstå undervejs.
   
  Du skal forvente at afsætte ca. 15-20 minutter dagligt til formelt hjemmearbejde – der er direkte sammenhæng mellem din indsats og din effekt.
   
  Pris og tilmelding
  Kontakt MINDconsult for pris og tilmelding

 • Erhvervsrettet mindfulness for grupper
  - et 8-ugers forløb for virksomheder

  MINDconsult tilbyder din virksomhed et intensivt 8-ugers forløb i erhvervsrettet mindfulness. Forløbet er på én gang en knivskarp og konkret mentaltræningsmetode samt en personlig udviklingsrejse.
   
  Virksomhedshold med op til 15 deltagere
  MINDconsults 8-ugers forløb i erhvervsrettet mindfulness giver 15 medarbejdere fra jeres virksomhed mulighed for at gennemgå en signifikant udvikling i jeres egne lokaler og på tidspunkter, der passer jer.
   
  Jeres udbytte
  Med dette kursus vil I træne utilsløret overblik, krystalklart fokus og stærkt nærvær. Og I vil træne balance i krop og sind samt forankret autenticitet.
   
  I kan forvente at tilegne jer:

  • Styrket mental kapacitet
  • Styrket mental disciplin, præcision og spændstighed
  • Øget effektivitet og præstationsevne
  • Mindsket (risiko for) stress
  • Øget selvindsigt samt følelsesmæssig robusthed
  • Styrkede kommunikations- og samarbejdsevner
  • Forbedret ledelse og selvledelse

  Derudover peger forskning på, at mindfulness bringer balance til nervesystemet, styrker immunforsvaret samt øger oplevelsen af livskvalitet.
   
  Det er væsentligt at understrege, at I vil få udbytte i det omfang, I praktiserer som foreskrevet på kurset.
    
  Kursets indhold
  Kursets indhold bygger på en veldokumenteret træningsform, der via teoretisk indsigt, meditationer samt refleksions- og dialogbaserede øvelser vil styrke jer markant, såvel privat som professionelt.
   
  Indholdet er baseret mindfulness som filosofi og praksis.

  Kursets form
  Kurset er intensivt og løber over 8 fulde uger med seks mødegange af to en halv time, som planlægges, så det passer ind i jeres tidsplan, og som foregår i jeres virksomhed.
   
  Imellem mødegangene vil I kunne kontakte jeres instruktør og søge råd og vejledning ift. eventuelle problematikker og spørgsmål, der måtte opstå undervejs.
   
  I skal forvente at afsætte ca. 15-20 minutter dagligt til formelt hjemmearbejde – der er direkte sammenhæng mellem indsats og effekt.
   
  Pris og tilmelding
  Kontakt MINDconsult for pris og tilmelding.

 • Mindfulness-baseret konflikthåndtering (MBK)
  ​- et 2-dages kursus, findes både som åbent kursus samt for virksomheder

  Konflikter på arbejdspladsen kan nedsætte effektivitet og trivsel og i værste fald føre til stress, sygemeldinger og skift af arbejdsplads. Men konflikter kan også være kilde til positiv udvikling.
   
  Konflikter er nemlig i sig selv hverken gode eller dårlige. Det er vores håndtering af dem, der afgør, om en given konflikt skaber frustration og ineffektivitet, eller om den skaber inspiration, forbedret forståelse og styrket samarbejde.

  Mindfulness-baseret Konflikthåndtering
  Mindfulness-baseret konflikthåndtering (MBK) er designet til at styrke etableringen af et positivt konfliktmiljø, samt til at imødegå og styrke håndteringen af såvel større som mindre konflikter, til fordel for det enkelte individ, teams og arbejdspladsen som helhed. MBK kombinerer konflikthåndtering med mindfulness som teori og praksis.
   
  Forskning viser, at mindfulness øger den psykiske og fysiske kapacitet markant. Det gør mindfulness til et af de stærkeste og alligevel mest enkle udviklingstilbud til medarbejdere og ledere, der ønsker at styrke deres evne til kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.
   
  Udbytte
  Dette er kurset, der fundamentalt vil ændre forståelsen af og forholdet til konflikter. Kursus vil styrke deltagernes evne til at skabe et positivt konfliktmiljø samt til at håndtere konkrete konflikter effektivt og hensigtsmæssigt.
   
  Deltagerne vil lære, hvordan de kan tage visse konflikter i opløbet samt undgå at andre konflikter udvikler sig negativt. Og deltagerne vil lære at benytte de positive muligheder ved konflikter.
   
  Deltagerne kan forvente at træne og tilegne sig:
  • Konkrete kompetencer i konflikthåndtering.
  • Styrket nærvær, overblik og fokus – herunder, at håndtere en konflikt bevidst, åbent og anerkendende frem for med angreb eller undvigelse.
  • Styrket mental skarphed, præcision og spændstighed – herunder indsigt i samt tilpasning til konkrete konflikter, når de opstår.
  • Øget selvindsigt samt følelsesmæssig robusthed – herunder, at forandre negative konfliktmønstre samt håndtere ubehag med ligevægt.
  • Styrkede kommunikations- og samarbejdsevner – herunder etablering af gensidig forståelse samt gennemslagskraft i konfliktfyldte situationer.
  • Forbedret evne til ledelse og selvledelse – herunder evnen til at etablere et positivt konfliktmiljø.

  Deltagerne får desuden tilstrækkelige redskaber og viden til at fortsætte en mindfulness-praksis efter kurset - en praksis, der vil give endnu mere overskud til god kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.
   
  Kursets indhold
  Dette kursus i MBK vil, med udgangspunkt i mindfulness, have fokus på læring i at agere bevidst, værdibaseret og ligevægtigt i konfliktsituationer frem for reaktivt og impulsivt.
   
  Kurset vil bl.a. omhandle konflikters definitioner, dimensioner og udvikling samt varierende konfliktmønstre, virkelighedsforståelser og behov. Kurset vil desuden kultivere bevidst opmærksomhed, åbenhed, venlighed, ligevægt samt anerkendelse i konflikthåndtering.
   
  Indholdet er baseret på konflikthåndtering og mindfulness som filosofi og praksis.
   
  Dette er et stærkt og transformerende kursus, som griber fat ved rødderne af, hvordan vi oplever og forholder os til konflikter, og til andre mennesker generelt.
   
  Kursets form
  Undervisningen bygger på en veldokumenteret læringsform, der via teoretisk indsigt, meditationer samt refleksions- og dialogbaserede øvelser vil styrke deltagere markant, privat såvel som professionelt.
   
  10 dage inden kursusstart vil deltagerne få tilsendt instruktioner til en simpel øvelse i mindfulness, som de opfordres til at udføre 10 minutter dagligt op til kursusstart.
   
  Efter kurset vil deltagerne modtage links til en række meditationer, der vil understøtte deres videre arbejde med mindfulness-baseret konflikthåndtering.
   
  Målgruppe
  Dette kursus er for medarbejdere og ledere, der ønsker at forbedre konfliktmiljøet omkring dem samt forbedre deres konkrete håndtering af konflikter, og som kan se fordele i at være bl.a. mere fokuserede, bevidste og autentiske i deres arbejdsliv.

  Pris og tilmelding
  Kontakt MINDconsult for pris og tilmelding.

 • Intensivt kursus i erhvervsrettet mindfulness
  ​- et 2-dages kursus, findes både som åbent kursus samt for virksomheder

  På dette kursus i erhvervsrettet mindfulness vil du træne utilsløret overblik, krystalklart fokus og stærkt nærvær. Og du vil træne balance i krop og sind, forankret autenticitet samt:

  • Styrket nærvær, overblik og fokus
  • Styrket koncentration og hukommelse
  • Styrket mental skarphed, præcision og spændstighed
  • Øget effektivitet og præstationsevne
  • Mindsket (risiko for) stress
  • Øget selvindsigt samt følelsesmæssig robusthed
  • Styrkede kommunikations- og samarbejdsevner
  • Forbedret ledelse og selvledelse

  Derudover peger forskning på, at mindfulness bringer balance til nervesystemet, styrker immunforsvaret samt øger oplevelsen af livskvalitet.

  Kursets indhold
  Undervisningen, på dette kursus i erhvervsrettet mindfulness, bygger på oplæg samt på en træningsform, der via meditation og refleksions- og dialogbaserede øvelser styrker dig markant, såvel privat som professionelt.

  En uge inden kursusstart vil du få tilsendt instruktioner til en simpel mentaltrænings-øvelse, som du kan udføre 10 minutter dagligt op til kursusstart.

  Du får desuden tilstrækkelige redskaber og viden til at fortsætte en mindfulness-praksis efter kurset - en praksis, som med tiden vil ændre din hjerne, påvirke nervesystem og give dig endnu mere styrke og overskud både mentalt, følelsesmæssigt og fysisk.

  Pris og tilmelding
  Kontakt MINDconsult for pris og tilmelding

 • Bevidst kommunikation
  - et halvdags kursus for virksomheder

  Al god kommunikation er centreret om forståelse. Om at lytte, så man forstår andre. Om at tale, så andre forstår én. Det gælder uanset hvilke relationer, vi indgår i, og hvilke kommunikationsformer – fx dialog, argumentation, forhandling, rapportering – vi bedriver.

  Alligevel kan det være vanskeligt for forskellige mennesketyper og faggrupper at forstå hinanden og kommunikere hensigtsmæssigt.

  Udbytte
  På dette halvdags kursus i bevidst kommunikation vil deltagerne styrke deres evne til at kommunikere bevidst, værdibaseret og hensigtsmæssigt.

  ​Indhold
  Kurset vil have fokus på, hvordan vi kan øge vores forståelse af, hvad der foregår i en given kommunikationssituation. Jo mere klart og skarpt vi kan se en situation, jo mere effektivt og hensigtsmæssigt vil vi evne at manøvrere i den.
   
  På kurset vil vi arbejde med forskellige perspektiver, virkelighedsforståelser og behov samt med, hvordan vi lytter og taler, så vi skaber bedst mulig forståelse og samarbejde.
   
  Mentaltræning vil blive introduceret som et redskab. Vores eget sind vores allermest grundliggende kommunikationsinstrument, og vi kan træne os til øget bevidsthed om, indsigt i og kontrol over vores sind, hvilket markant vil styrke vores kommunikation.

  Form
  Kurset vil basere sig på underviserens oplæg og teoretisk indsigt, samt på dialog- og refleksionsbaserede øvelser og mentaltræning.
   
  Deltagere vil få tilsendt en mentaltræningsøvelse, som de opfordres til at praktisere 10 minutter dagligt, i ugen op til kursets start, for optimalt udbytte af kurset.
   
  Varighed: 4 timer
  Antal deltagere: Efter aftale
  Anbefalet forberedelse: 10 minutter dagligt, 7 dage op til kursusstart


  Pris og tilmelding
  Kontakt MINDconsult for pris og tilmelding.
  .