Kurser / MINDerhverv - mindfulness kurser til erhvervslivet

 

Mindfulness øger kapaciteten

Mindfulness øger i signifikant grad den psykologiske og fysiologiske kapacitet. Det gør mindfulness til et af de stærkeste og dog enkleste udviklingstilbud til medarbejdere og ledere, der dagligt forventes at præstere og udvise overblik, ansvar samt gennemslagskraft.

MINDconsult tilbyder såvel standardiserede som skræddersyede kurser i mindfulness til jeres virksomhed. Afhængigt af jeres behov kan mindfulness bidrage markant til at optimere og løse konkrete udfordringer i hverdagen samt styrke samarbejde og arbejdsmiljø.
 

Den enkelte deltager kan forvente at tilegne sig

• Styrket mental kapacitet
• Styrket mental disciplin, præcision og spændstighed
• Øget effektivitet og præstationsevne
• Mindsket (risiko for) stress
• Styrkede kommunikations- og samarbejdsevner
• Øget selvindsigt samt følelsesmæssig robusthed
• Forbedret ledelse og selvledelse

Mindfulness kan gøre en reel forskel fx som supplement til interne kommunikationsprocesser, ift. organisationskulturelle udfordringer samt som ledelsesværktøj. Desuden bringer mindfulness større arbejdsglæde, -tilfredshed og trivsel samt mindre sygefravær.
 

Mindfulness kursers form og indhold

MINDconsults kurser i mindfulness vil alle være baseret på en række meditationsteknikker, der hver har deres formål og effekt. I vil desuden blive introduceret til mindfulness som filosofi, til centrale mindfulnessprincipper og til Mindful Interviewing (MI), som er et yderst effektivt redskab til at fokusere på forståelse, løsninger og muligheder. Derudover kan tilkøbes moduler inden for forskellige relevante discipliner.

Indholdet vil uanset kursustype bygge på en træningsform, der via teoretisk indsigt, meditation samt refleksions- og dialogbaserede øvelser træner hjernen på en måde, der kan styrke jer markant, såvel privat som professionelt.
 

Længere eller kortere mindfulness forløb

Et længere virksomhedsforløb kan fx løbe over 8-10 uger med 2-3 timers undervisning en gang ugentligt. Mellem kursusgangene forventes deltagere at afsætte 15 minutter dagligt til øvelser.

Et helt skarptskåret kursus i mindfulness kan finde sted over en enkelt dag.

Udbyttet er naturligvis forskelligt afhængigt af kursustype, men MINDconsults kursusforløb har alle hver deres beretigelse og effekt. 

Se evt. MINDconsults aktuelle kurser.

Kursuspris

Prisen for kurser i mindfulness afhænger af flere variable så som undervisningstid, typer af moduler, deltagerantal, lokalitet og forplejning. Kontakt MINDconsult for en dialog om jeres behov og ønsker samt tilbud.
 

Effekt af mindfulness

MINDconsult måler naturligvis, i samarbejde med jeres virksomhed, på effekten af kurset.

Forskning såvel som empiriske undersøgelser viser, at effekten på de ovenfor nævnte parametre er markant, såfremt deltagere investerer den tid og opmærksomhed, kurset lægger op til.
 

Kontakt

Kontakt MINDconsult, hvis I ønsker et tilbud eller en dialog om, hvilke fordele mindfulness kan bringe til jeres virksomhed.